Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van MFBfreaks.com zijn hieronder vastgelegd en omvatten de volgende onderwerpen:

1. Algemeen
2. Totstandkoming overeenkomsten
3. Prijzen
4. Verzendkosten
5. Levering en bezorging
6. Betaling
7. Retournering
8. Aansprakelijkheid
9. Garantie
10. Klachten
11. Persoonsgegevens
12. Produktomschrijvingen
13. Bedrijfsinformatie

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de website van MFBfreaks.com gesloten zijn tussen afnemers van producten van MFBfreaks.com (verder te noemen klant) en MFBfreaks.com.
1.2. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen met MFBfreaks.com.
1.3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant zijn hiermee uitgesloten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met MFBfreaks.com.
1.4. MFBfreaks.com behoudt het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
1.5. Bij het plaatsen van een bestelling bij MFBfreaks.com aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden.

2. Totstandkoming overeenkomsten

2.1. Een overeenkomst tussen klant en MFBfreaks.com komt tot stand als de klant een bestelling heeft geplaatst op de website, deze betaald heeft, de algemene voorwaarden geaccepteerd heeft en een bevestigingsemail van MFBfreaks.com heeft ontvangen op het door de klant opgegeven emailadres. In deze bevestigingsemail staat vermeld wat er besteld is en hoe er betaald kan worden. Indien de klant geen bevestigingsmail ontvangt, dan heeft MFBfreaks.com de bestelling niet ontvangen of heeft de klant een foutief emailadres doorgegeven. Neemt u in dit geval via een contactformulier contact met MFBfreaks.com op.

3. Prijzen

3.1. Alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen zijn door MFBfreaks.com zorgvuldig op de website weergegeven. MFBfreaks.com is echter niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuistheden, voor zover de koper redelijkerwijs moest begrijpen dat het een vergissing of verschrijving betrof.
3.2. De prijzen op de website zijn de actuele prijzen uitgedrukt in Euro’s. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is MFBfreaks.com bevoegd om prijzen te wijzigen.
3.3. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief de kosten van vervoer, verpakking en verzending. Per bestelling wordt eenmalig een bedrag voor de verzending in rekening gebracht, deze kosten zijn inclusief verpakking en vervoer.
3.4. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

4. Verzendkosten

4.1. De verzendkosten binnen Nederland bedragen standaard 3,95 Euro inclusief verpakking en administratiekosten. In de bevestigingsmail die de klant ontvangt na het plaatsen van de bestelling staan de verzendkosten vermeld.
4.2. Verzendkosten buiten Nederland worden volgens regio berekend. De volgende tarieven worden door MFBfreaks.com gehanteerd: Binnen Nederland: EUR 3,95. Binnen Europa: EUR 6,95. Buiten Europa: EUR 18,50.
4.3. Voor rembourszendingen tot 10 kg worden 17,95 EURO in rekening gebracht. Voor rembourszendingen tussen de 10 en 30 kg wordt 21,95 in rekening gebracht. Een remboursbetaling vindt uitsluitend contant plaats. Bestellingen onder de 100,– EURO en boven 1.000,– EURO worden niet onder rembours bezorgd.

5. Levering en bezorging

5.1. MFBfreaks.com doet zijn uiterste best om alle bestellingen zo snel mogelijk te leveren. MFBfreaks.com streeft erna om alle bestellingen na ontvangst van de betaling binnen drie werkdagen te verzenden. Vermelde termijnen zijn indicatief, MFBfreaks.com kan hiervan afwijken. Een leveringstermijn is nimmer een fatale termijn.
5.2. Vertragingen in de aflevering doordat een artikel niet op voorraad is, worden per email of brief aan de klant gemeld.
5.3. Ondanks alle zorgvuldigheid waarmee MFBfreaks.com de bestelling behandelt, kan het voorkomen dat een bestelling onvolledig wordt geleverd. De klant moet dit uiterlijk binnen 3 dagen aan MFBfreaks.com melden. De levering wordt dan eventueel op kosten van MFBfreaks.com aangevuld of opnieuw geleverd.
5.4. Bij een remboursbestelling vragen wij u ook uw telefoonnummer op te geven (geen GSM nummer). Mogelijk belt MFBfreaks.com de klant vooraf op om de bestelling te bevestigen (dit om “nep”bestellingen te voorkomen).
5.5. MFBfreaks.com bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres van de koper geleverd.
5.6. Bestellingen mogen in gedeelten afgeleverd worden. Deelleveringen en naleveringen ontvangt de klant zonder extra verzendkosten.

6. Betaling

6.1. Betaling geschiedt vooraf. MFBfreaks.com accepteert betaling per bank, Paypal, iDeal en betaling onder rembours als betaalopties.

7. Retournering

7.1. De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig op mankementen of onvolledigheid te controleren.
7.2. De klant heeft het recht de geleverde artikelen binnen 10 dagen na ontvangt te retourneren in de originele verpakking en de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade en een ingevuld retour formulier. Dit retourformulier kunt u bij onze klantenservice aanvragen (deze wordt u op werkdagen binnen 24 uur gemaild). Zonder dit retourformulier worden retourzendingen niet in behandeling genomen.
7.3. Van retournering zijn uitgezonderd software of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken of andere gepersonifieerde producten
7.4. Als een klant een beroep heeft gedaan op ontbinding van de overeenkomst en de bestelling is retour ontvangen, dan zal MFBfreaks.com binnen 15 werkdagen het bedrag restitueren. Terugbetaling geschiedt op de door de koper opgegeven bank of girorekening. Voor terugbetaling op een Belgische rekening geeft de koper zijn IBAN – BIC gegevens door.
7.5. Particulieren kunnen artikelen retour sturen bedrijven kunnen dit niet.
7.6. Onze retour voorwaarden zijn gemaakt met inachtneming van de wet kopen op afstand.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijk van MFBfreaks.com beperkt zich tot de factuurwaarde. Iedere verdere of overige aansprakelijkheid wordt uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan. MFBfreaks.com is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, indirecte schade of enige ander.
8.2. MFBfreaks.com aanvaardt specifiek geen aansprakelijkheid wanneer (vervolg)schade ontstaat door het ondeskundig monteren of vervangen van geleverde service-onderdelen. Klant is zelf verantwoordelijk voor vakkundige plaatsing van de geleverde onderdelen.
8.3. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de bestelling de eerste keer is aangeboden op het door de klant aangegeven adres.
8.4. MFBfreaks.com is niet verantwoordelijk voor het eventueel kwijtraken van de bestelling als de klant de adresgegevens bij het plaatsen van de bestelling fout heeft opgegeven. Eventuele extra kosten die ontstaan als de bestelling retour komt en/of de tweede keer opgestuurd moet worden zijn voor kosten van de klant.
8.5. MFBfreaks.com is niet verantwoordelijk voor vermissing van de bestelling als deze bestelling is uitgereikt op een adres waar meerdere personen het pakket kunnen aannemen. Bijvoorbeeld bij bedrijven, instellingen, studentenhuizen, kamerverhuurbedrijven e.d.
8.6. Het kan voorkomen dat een bestelling nadat het bij DHL aangemeld is vertraagd bezorgd wordt. Een bestelling wordt door DHL pas als vermist aangemerkt als het een week ná verzending nog niet is aangekomen. MFBfreaks.com kan dus pas na deze week actie ondernemen. Dit geldt alleen wanneer een bestelling met Track and Tracé code niet bekend is, indien DHL vermeld dat een bestelling afgeleverd is dan is MFBfreaks.com niet meer verantwoordelijk.

9. Garantie

9.1. Op de meeste artikelen geldt een garantieperiode van een jaar. Uitgezonderd zijn losse componenten, serviceonderdelen, lampen, accu’s en batterijen, op deze artikelen zit geen garantie.
9.2. Indien een artikel defect is, dan neemt de klant vooraf altijd contact op met de klantenservice via een contactformulier.
9.3. Indien een artikel teruggestuurd wordt, dan dient dit voldoende gefrankeerd te zijn en altijd voorzien te zijn van een retourformulier, een kopie van de factuur en een bevestigingsemail van de klantenservice.
9.4. De artikelen die retour gezonden worden, worden bij ontvangst door MFBfreaks.com gekeurd. Garantie is niet van toepassing als het artikel bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade, de slijtage als normaal kan worden beschouwd, veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik of als het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
9.5. De verzendkosten om een artikel naar MFBfreaks.com te sturen zijn altijd voor rekening van de klant.
9.6. De verzendkosten om een vervangend of gerepareerd artikel naar de klant te sturen zijn voor rekening van MFBfreaks.com.
9.7. Retourzendingen zonder retourformulier en kopie factuur of onvoldoende gefrankeerd, worden niet in behandeling genomen.

10. Klachten

10.1. MFBfreaks.com streeft ernaar om alles naar volle tevredenheid van haar kopers af te handelen. Mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper zijn klacht via een contactformulier indienen, zie website contact, afdeling klachtenservice. MFBfreaks.com streeft erna om klachten binnen 24 uur te beantwoorden.

11. Persoongegevens

11.1. MFBfreaks.com respecteert de privacy van haar klanten en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. De persoonlijke gegevens worden in het databestand van MFBfreaks.com opgeslagen. De door de koper verstrekte gegevens in dit databestand worden gebruikt om de bestelling te verwerken. Daarnaast worden deze persoonsgegevens gebruikt voor interne marketingdoeleinden, zoals het toesturen van mailings en/of aanbiedingen van MFBfreaks.com.
11.2. Uiteraard worden deze persoonsgegevens niet verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan MFBfreaks.com.

12. Bedrijfsinformatie

13. Artikel Omschrijving en afbeeldingen

13.1. De in de MFBfreaks.com Webshop getoonde afbeeldingen kunnen mogelijk afwijken van het geleverde product. Artikel omschrijvingen zullen niet afwijken maar overeenkomen met de eigenschappen van het product.