Privacy verklaring

Privacy verklaring MFBFreaks

 

Deze website www.MFBFreaks.com en het forum http://forum.mfbfreaks.com, wordt geëxploiteerd door MFBFreaks, hierna te noemen MFBFreaks of wij. Deze Privacyverklaring is van toepassing op:

1) Waarborgen Privacy 

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.MFBFreaks.com of ons forum is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy verklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.MFBFreaks.com te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Persoonsgegevens die worden verwerkt

MFBFreaks kan persoonsgegevens over u verwerken, bij bezoek van de website, doordat u gebruik maakt van de diensten van MFBFreaks, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een bestelformulier op de website aan MFBFreaks verstrekt. MFBFreaks kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam,
  • uw adresgegevens,
  • uw telefoonnummer,
  • uw e-mailadres,
  • uw IP-adres.

4) Bijzondere persoonsgegevens

 

MFBFreaks vraagt via de website, webshop of forum niet om bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit wettelijk verplicht is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren, of strafrechtelijke gegevens. Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

 

Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm gebruikt worden om trends in het gebruik van website te herkennen en om performance analyses uit te voeren.

5) Waarom MFBFreaks gegevens nodig heeft

MFBFreaks verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Als u producten koopt in onze webshops, zal MFBFreaks uw persoonsgegevens opvragen om uw betalingen te beheren, uw bestellingen te verwerken en ervoor te zorgen dat de producten die u hebt gekocht, door onze externe pakjesbezorgers op het juiste adres worden afgeleverd.

 

Wanneer u via onze website producten wilt kopen, zal MFBFreaks persoonsgegevens verzamelen. We verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van ons contract met u.

6) Hoe lang bewaren wij gegevens

MFBFreaks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, danwel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

7) Delen met anderen

MFBFreaks verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8) Externe links

MFBFreaks heeft links naar websites van derden opgenomen. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat de Privacy Verklaring van MFBFreaks daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. MFBFreaks is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het Privacy Statement van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

De site van MFBFreaks kan functionaliteit bevatten om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via social media, zoals onder andere Facebook en Twitter. Deze social media toepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de MFBFreaks website. Persoonsgegevens die u deelt via social media toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social media toepassing en een dergelijke interactie wordt beheerst door privacy policies van die social media toepassingen. MFBFreaks heeft geen invloed op, en geen verantwoordelijkheid voor, die social media toepassingen. Daarnaast kan de MFBFreaks website gebruik maken van blogs, fora, crowd-sourcing of andere toepassingen en diensten. Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling. Persoonsgegevens die u beschikbaar stelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders vermeld, over wie wij weinig of geen invloed hebben.

9) Beveiligen

MFBFreaks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MFBfreaks maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Uw gegevens worden opgeslagen op Nederlandse servers.

Voor zover uw persoonsgegevens moeten worden doorgegeven vanuit de Europese Economische Ruimte naar een land buiten de EER dat geen passende gegevensbescherming biedt, zullen passende maatregelen worden genomen om persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met normen die gelijkwaardig zijn aan de normen van dit privacybeleid. MFBFreaks blijft met andere woorden aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal de nodige maatregelen nemen om de verwerking ervan te beschermen door te steunen op bijvoorbeeld het EU-VS-privacyschild.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MFBFreaks verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze verklaring.

10) Gebruik van cookies

www.MFBFreaks.com plaatst cookies bij bezoekers. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het plaatsen van cookies op de harde schijf van uw computer met de hieronder genoemde doelen.

 

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw browser worden verzonden naar uw computer. Wij plaatsen cookies om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Wij zullen cookies nooit gebruiken om informatie van uw computer te halen die niet met de cookies is meegezonden. Wij zullen alleen tracking cookies en/of cookies die persoonsgegevens verzamelen gebruiken als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

11) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u ons een bewijs van uw echte identiteit geeft, hebt u het recht om toegang te vragen tot een kopie van de persoonsgegevens die we momenteel over u bijhouden in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om informatie te krijgen over de verwerking,

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@MFBfreaks.com. MFBfreaks zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop we uw verzoek hebben behandeld, hebt u het recht om te verzoeken dat ons gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt en om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in uw land van woonplaats. Ook al hopen we oprecht dat dit niet nodig zal zijn, toch hebben we de contactgegevens van de relevante gegevensbeschermingsautoriteiten hieronder vermeld.

Autoriteit Persoonsgegevens

Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

12) Contact

De website en webshop op MFBfreaks.com en het http://forum.mfbfreaks.com zijn eigendom van MFBfreaks. MFBfreaks is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:

Leichelweg 24

7241 CV Lochem

Telefoon: 0573 789091

E-mailadres: info@MFBfreaks.com

 

13) Wijzigen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast in mei 2018.